Tietosuoja

RekisteriselosteRekisterinpitäjä
Tampereen Erikoissarana Oy (2256079-7)
Ahertajankatu 3
FI 33720 Tampere

Rekisterin nimi
Verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
- verkkokauppatilausten käsittely, toimitus ja arkistointi;
- verkkokaupan kehittämiseen ja asiakaskokemusten parantamiseen;
- analytiikan tarkoituksiin;
- markkinoinnin tarkoituksiin;
- väärinkäytösten estämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet:
- verkkokaupan ja asiakkaan välinen sopimus;
- asiakkaan antama suostumus;
- lakisääteiset velvoitteet.

Rekisterin tietosisältö:
- asiakasnumero;
- asiakkaan suku- ja etunimi;
- yrityksen tiedot (jos on yritysasiakas);
- postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka;
- puhelinnumero ja matkapuhelinnumero;
- sähköpostiosoite;
- tilaushistoria;
- toimituksen seurantatiedot.

Suostumus uutiskirjeemme vastaanottamiseen pyydetään erikseen eikä siihen käytetä asiakkaan tilauksen tekemisen yhteydessä antamia tietoja. Uutiskirjeitä lähetetään MailChimp-palvelun avulla, jonka tietosuojakäytäntöihin voi tutustua tässä: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne työntekijämme, joiden työtehtäviin se tieto välittömästi liittyy. Pääsy tietoihin edellyttää sisäänkirjoittamisen järjestelmiimme. Erillisellä suostumuslomakkeella kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeen toimittamiseen. Verkkokauppa käyttää lisäksi Google Analytics -palvelua.

Henkilötietojen säilytys:
- verkkokaupassa 6 vuotta;
- sähköpostiarkistoissa 7 vuotta;
- kirjanpitoaineistossa 7 vuotta.

Asiakkaalla on oikeus:
- tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikaista ne tarvittaessa;
- rajoittaa tietojensa käsittelyä tai kieltää se (siinä missä se ei ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa);
- peruuttaa suostumuksensa uutiskirjeen vastaanottamiseen;
- tehdä valitus viranomaiselle.